Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 
úterý, 11 březen 2014 16:07

Je jen jedna hudba

V rámci letošního Roku české hudby Vám nabízíme možnost zúčastnit se jedinečného hudebního projektu a současně tak pomoci Domovu a jeho službě nemocným seniorům.

 

Koncertní projekt  „Je jen jedna hudba“ sestává z provedení premiérových děl hudebního skladatele, klavíristy a básníka Jakuba Zahradníka, který se od roku 2000 věnuje již jen autorské tvorbě. V posledních letech skládá duchovní a vážnou hudbu a píše k ní texty i scénáře. V rámci tohoto projektu mají konečně i pražští posluchači možnost poprvé se naživo s touto tvorbou seznámit. Autor letos oslavil 50. narozeniny a k této příležitosti vznikl nápad uspořádat koncerty, na kterých premiérově zazní některá jeho díla. Akce se uskuteční v prostorách Anežského kláštera ve dnech 11. a 12. června tohoto roku.

 

Obě představení napomohou k prezentaci poslání Domova a výtěžek koncertu 11. června bude v plné výši věnován na podporu činnosti Domova a jeho provozu.

Zárukou vysoké kvality koncertního provedení projektu jsou i účinkující: harfenistka Kateřina Englichová, Daniel Mikolášek - člen České filharmonie, Musica Pro Anima s vedoucí Ritou Čepurčenko - první hráčkou orchestru FOK, Ensemble Kapelluken, Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu pod vedením Blanky Kulínské, Kühnův smíšený sbor se sbormistrem Markem Vorlíčkem, Bubureza - sbor Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy se sbormistryní Miloslavou Vítkovou, herečka Lenka Vychodilová a další. Podporu projektu vyjádřil i šéfredaktor stanice Český rozhlas Vltava pan Lukáš Hurník http://www.hurnik.cz/syn.html, který bude večer provázet slovem.

 

Nyní máte jedinečnou příležitost spolupodílet se na tomto premiérovém kulturním projektu a tím i pomoci Domovu, prostřednictvím svého finančního příspěvku, který můžete posílat na sbírkový účet 1061010610/5500 u Raiffeisenbank pod variabilním symbolem 11062014 nebo se zprávou pro příjemce: JE JEN JEDNA HUDBA. Firemní dárce můžeme propagovat pomocí jejich log na plakátu, prezentovat v prostorách Anežského kláštera při koncertech, propagovat v médiích apod. Také individuální dárce zveřejníme, pokud si to budou přát.

 

 Výše vstupného činí 490 Kč a vstupenky si můžete již nyní rezervovat na  e-mailu:kultura@domovrepy.cz.

 

O projektu Vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách a facebooku.

 

Děkujeme Ministerstvu kultury ČR, Nadaci Život Umělce, Nadaci T-Soft Eternity, Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97, Nadaci Divoké husy, OSA, Národní galerii, Lepton studiu, Českému rozhlasu Vltava, Rádiu Proglas, TV Noe, časopisu HARMONIE a Řepské 17 za podporu tohoto projektu.

Naše poděkování patří také všem návštěvníkům koncertu, kteří zakoupením vstupenky podpořili Domov v jeho službě nemocným.

 

Informace uveřejňujeme i na portále Místní kultura http://www.mistnikultura.cz/premiery-k-zivotnimu-jubileu-jakuba-zahradnika

 

Rozhovor s autorem http://jazzport.cz/2014/04/01/kde-vsichni-posluchaci/

 

http://www.novinky.cz/kultura/338513-jakub-zahradnik-je-jen-jedna-hudba.html

 

 

Televizní spot pro Domov natočila TV Noe. 

 

 

Foto z koncertu: Vojtěch Hyťha