Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 

Komunita Boromejek

 

Klášter - útěk ze života? Branou kláštera se svět neopouští. Odjakživa jí totiž vcházeli především ti, kdo hledali Boha. Našli a nacházejí ho v tichu, ale nacházejí ho také v očích lidí, kteří je potřebují.

Vejít branou kláštera neznamená svět opustit, ale poodstoupit, jak to dělá ten, kdo chce lépe vidět a nic nepřehlédnout, víc porozumět a nedat se zmást. Protože Bůh pohlédl na své dílo s radostí, svět byl shledán krásným až k závrati - ale proto i schopným zastavit a nechat zbloudit. Zasvěcení lidé tedy přicházejí, aby dobře viděli a slyšeli, aby nepřehlédli ani jedinou stopu, prozrazující přítomnost Krásy, která je počátkem všeho. Prosí o pohled hluboký, ne povrchní a zavádějící, na všechny a na všechno. A tomuto vidění darují svůj život - ve službě druhým, aby pro ně viděli hlouběji, aby jim pomohli pohlídat směr, aby svou vytrvalostí povzbudili tu jejich. Slouží v církvi jako strážci citu pro veliké věci a odvážná přání. Chtějí být s Bohem, přebývat ve společenství s ním - a zároveň být plně s druhými lidmi a pro ně. Znají hodnotu vnitřního ticha, které zastavuje běh času a dává zakusit přítomnost obývanou Tím, jenž je nám přítomen víc než my sami sobě. A z této Boží Přítomnosti chtějí celým srdcem rozdávat to, co sami přijali. 

Poslání sester je velmi prosté - v síle víry jít a účinným způsobem sloužit všem potřebným. Je to jedno, jde-li o člověka nemocného nebo umírajícího, o dítě či dospělého duševně nebo tělesně postiženého, zbaveného svobody. Nebo také chudého fyzicky či duševně, jenž má třeba hmotných věcí nadbytek a přitom mu schází to podstatné - smysl života, láska a důvěra, vědomí a pocit bezpečí.

Kdysi pomáhaly sestry takřka holýma rukama, dnes třeba s pomocí nejmodernější techniky. Avšak vždy jde o to nasadit sebe celého, cele se této službě vydat.

Místní komunitu tvoří společenství 14 sester. Některé jsou zaměstnány v Domově, kde pracují na odděleních přímé péče, vrátnici či v prádelně. Jiné, převážně vyššího věku, pro ně vytvářejí rodinné zázemí v komunitě. Zapojují se do duchovní péče u nemocných, pracují na zahradě, pečují o kostel, zajišťují ubytování pro brigádnice, účastní se kulturního dění v Domově, setkávají se se zaměstnanci, návštěvami i klientkami Vězeňské služby. Komunita sester také spojuje Domov s řepskou farností. Vnější činnost doprovázejí sestry tím, co je často skryté - modlitbou za všechny a tichým trpělivým obětováním vlastních obtíží stáří a nemoci. 

Více informací o boromejkách a jejich působení naleznete na webových stránkách:
www.boromejky.cz

Kontakt na komunitu sester:
+420 227 003 563
repy@boromejky.cz

Upozornění na cookies soubory

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.