Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 

Obecné informace

Zájemce obdrží základní telefonické nebo osobní informace od managementu Domova nebo přímo od sociální pracovnice na uvedených telefonních číslech či mailem. Může Vás na ně také přepojit ústředna Domova: 235 323 248.

Pokud přijetí není možné (Domov požadovanou službu neposkytuje, není volná kapacita nebo zdravotní stav vylučuje poskytování služby), je zájemci poskytnuto poradenství, jak v této situaci postupovat dál, a nabídnuty kontakty.

 

Postup při přijetí nemocného na lůžko LDN:
Vyplnění Žádosti o přijetí a dodání aktuálních lékařských zpráv. Sociální šetření. Zhodnocení předložených podkladů a současné kapacity. Vstupní informace.

Postup při podání žádosti o odlehčovací sociální službu:
Vyplnění Žádosti o přijetí a dodání aktuálních lékařských zpráv. Sociální pracovnice Domova provede se zájemcem sociální šetření. Po zhodnocení předložených podkladů v komisi je mu neprodleně sdělen výsledek a domluven termín nástupu. Vstupní informace.

Postup při podání žádosti o službu denního stacionáře:
Vyplnění Žádosti o přijetí a dodání aktuálních lékařských zpráv. Vedoucí denního stacionáře nebo sociální pracovnice Domova provede se zájemcem sociální šetření. Po zhodnocení předložených podkladů je mu neprodleně sdělen výsledek a domluven termín nástupu. Vstupní informace.