Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 

Denní stacionář

Denní stacionář pro seniory ulehčuje pečujícím rodinám v péči o seniory se sníženou soběstačností.
Provozní doba stacionáře je pondělí-pátek 7:00-17:30 hodin.

Našim cílem je individuální přístup ke každému klientovi. Zajišťujeme pro klienty celodenní péči a stravování včetně aktivizační činnosti (posilování paměti, cvičení, četba, výtvarné činnosti). Střídáním činností usilujeme o uchování nebo návrat soběstačnosti.

V letních měsích preferujeme pobyt venku, v krásné zahradě, která je součástí Domova.

Ve cvičné kuchyni se vaří, peče, zdobí s ohledem na roční období - Vánoce, Velikonoce…, k radosti všech se společně slaví narozeniny.

V prostorách denního stacionáře se odehrávají také kulturní akce – koncerty, vystoupení, divadla.

Pečujeme také o klienty s různými formami demencí, např.Alzheimerovou chorobou.
 
 Stacionář byl vyhodnocen jako nejlepší stacionář roku 2012.
 
Jestliže se snažíme, aby Domov byl skutečným domovem, který nabízí a poskytuje zázemí, vědomí bezpečí a pozorné péče, pak totéž platí o denním stacionáři.
 
 
Platby za služby v denním stacionáři se řídí ceníkem Domova sv. K. Boromejského.
 
V případě zájmu o umístění je možno se obrátit na vedoucí denního stacionáře na e-mailu stacionar@domovrepy.cz,  nebo telefonu 235323248, 775851646, 773510045