Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 

Proběhlé kulturní akce v Domově sv. Karla Boromejského

 

  • čtvrtek 21. 12. od 15.30 hod. pod vedením Pavla a Tomáše Rabasových refektář, vstupné dobrovolné  ...
  • čtvrtek 4. 1. od 15.30 hod.účinkují: mladí klavíristé z hudebních gymnázií z Prahy a Mnichova  a harfenistka  Pražské konzervatoře, na programu: J. S. Bach, M. Grandjany, F. M. Bartholdy, L. Beethoven, C. Czerny, C. Debussy,  A. Gedike, E. Grieg, A. Hasselmans, D. Henson-Conant,  F. Kuhlau, S. Rachmaninov a P. Trojan refektář, vstupné dobrovolné...
  • neděle 7. 1.  od 17.00 hod. pod vedením Evy Komárkové, na programu řecko-byzantská a slovanská hudba východní Evropy a přední Asie, východoevropské vánoční písně a koledy kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné Foto: Mgr. Lukáš Hyťha...