Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ DÁRCŮ
 
ODESLÁNÍM TOHOTO WEBOVÉHO FORMULÁŘE POTVRZUJI, ŽE:
- jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů je udělený zejména v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů
 
- byl/a jsem poučen/a o účelu, rozsahu a způsobu zpracování, o právu k přístupu ke svým osobním údajům apod.
 
- poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu je dobrovolné
 
- mám právo na opravu nebo na výmaz svých osobních údajů
 
- souhlas uděluji do 31. 12. 2030
 
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
- údaje o dárcích ukládáme do naší elektronické a listinné složky dárců Domova sv. Karla Boromejského pro účely vedení přesné evidence přijímaných darů a pro případnou možnost osobního či korespondenčního poděkování
 
ROZSAH ZPRACOVÁNÍ:
- v lokalitě Domova sv. Karla Boromejského evidujeme titul, jméno, příjmení, adresu, emailovou adresu, telefon, dar, datum darování a souhlas se zpracováním osobních údajů dárce
 
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ:
- do evidence dárců mohou nahlížet a údaje zpracovávat pouze oprávnění pracovníci a vedení Domova sv. Karla Boromejského