Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 
pátek, 06 září 2013 11:54

PÉČE O PACIENTY SE STOMIÍ – teorie a praktické ukázky

Odborný seminář je zaměřen na problematiku ošetřování pacientů se stomiemi nelékařským zdravotnickým personálem ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální péče.        DATUM KONÁNÍ: 19.9.2013 od 13:00 hodin

 

POŘADATEL: Domov sv. Karla Boromejského, K Šancím 50/6 163 00 Praha – Řepy      na 1. stanici
ODBORNÝ SEMINÁŘ: PÉČE O PACIENTY SE STOMIÍ – teorie a praktické ukázky
přednášející: Alice Čápová

PROGRAM:
- Zahájení
- Specifikace pojmů kolostomie, ileostomie, urostomie
- Správný výběr pomůcek – spolupráce se stomickou sestrou
- Péče o stomie
- Komplikace v péči o stomické pacienty
- Praktické ukázky
- Dotazy, diskuze
- Závěr - předání certifikátů
.
Akce je ohodnocena 1 kreditem dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb., kterou se mění vyhláška 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb.

 
PŘIHLAŠUJTE SE NA SEKRETARIÁTĚ