Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 
neděle, 30 srpen 2020 06:19

Podpora lůžkové péče a denního stacionáře

Pomoc jako projev solidarity

Mnoho lidí mohlo zakusit vděčnost Domovu za kvalitní péči o jejich blízké jak v lůžkové části, tak v denním stacionáři.
Nemnoho lidí ví, že vzhledem ke klesající podpoře státních institucí a zvyšování cen vynakládáme stále větší úsilí k dofinancování provozu tak, abychom mohli zachovat vysokou úroveň, díky níž se Domov dlouhodobě těší dobré pověsti.
Obracíme se proto s opakovanými prosbami na nadace, firmy i individuální dárce.
Prosím, buďte i Vy tím, kdo se přidá k řetězu darů, které den za dnem umožňují mnoha nemocným, aby zakusili uzdravující úlevu a pocit bezpečí, že nejsou sami, že nám záleží na tom, aby se jim dostalo všeho, co ve svém stáří a nemoci potřebují.

Za každý Váš příspěvek, který můžete poslat
na náš účet č. 174-1950304504/0600 u MONETA Money Bank, Vám budeme vděční.

Nikdo z nás neví, kdy nám samotným bude zapotřebí pomocné ruky druhých,
ale životní zkušenost nám říká, že dobro (ale i jeho nedostatek) tvoří jednotlivé články řetězu, který pak nás samotné podrží nebo vytáhne, až to budeme potřebovat. To, co dobrého rozdáme, o co se podělíme, se nám zcela jistě jednou vrátí.

 

Dárcům děkujeme a všechny srdečně zveme na návštěvu Domova,
abyste na vlastní oči mohli vidět spokojené tváře pacientů, jimž se dostalo laskavé péče.